Ovaj e-tečaj namijenjen je ljekarnicima.


Vrijeme potrebno za pregledavanje video materijala: 15 minuta.


Autorica e-tečaja: Tamara Čuk Radović, dr. med. spec. dermatovenerolog


Tečaj više nije bodovno aktivan, no još uvijek ga možete pregledavati i educirati se.
Ovaj e-tečaj je izrađen uz potporu tvrtke:

Medical Intertrade

Ovaj e-tečaj namijenjen je ljekarnicima.


Vrijeme potrebno za pregledavanje video materijala: 25 minuta.


Autorica e-tečaja: prim. dr. sc. Tamara Voskresensky Baričić, spec. pedijatrije, subspec. pedijatrijske alergologije i imunologije


Tečaj više nije bodovno aktivan, no još uvijek ga možete pregledavati i educirati se.Hrvatska ljekarnička komora YasenkaMedical Intertrade 


Ovaj e-tečaj namijenjen je ljekarnicima.


Vrijeme potrebno za pregledavanje video materijala: 25 minuta.


Autori e-tečaja: doc. Željko Prka, dr. med. i dr. sc. Marija Stipić, mag. pharm.


Tečaj više nije bodovno aktivan, no još uvijek ga možete pregledavati i educirati se.


Ovaj tečaj je izrađen uz potporu tvrtke:

Sandoz

naslovna

DOBRODOŠLI U E-TEČAJ "Enteralna prehrana - e-tečaj za ljekarnike"


Pravilna prehrana uvjet je opstanka živog bića, odnosno preduvjet održanja svih energijskih i metaboličkih procesa. Svijest i znanje o važnosti  prehrane kao i procjena nutritivnog statusa organizma mogu olakšati dijagnostiku i procjenu težine neke bolesti te omogućiti  uspješnije liječenje. Klinička prehrana sve je uzbudljivije i privlačnije interdisciplinarno područje koje svoj uzlet doživljava tijekom posljednja tri desetljeća. Tada je, naime, prepoznat problem malnutricije ili pothranjenosti na bolničkim odjelima. Spoznaja da loš status uhranjenosti negativno utječe na tijek i ishod bolesti, potakla je korištenje sofisticiranih modaliteta hranjenja – enteralne i parenteralne prehrane – koji, uz normalnu peroralnu prehranu, čine dio nutritivne potpore bolesnika. Pritom parenteralna prehrana podrazumijeva dopremanje nutrijenata direktno u krvožilje, a pod enteralnom prehranom misli se na unos nutrijenata u probavni sustav putem sonde ili stome, te uzimanje enteralnih pripravaka na usta kao nadopuna prehrani.


Autori e-tečaja:

prof.dr.sc. Željko Krznarić

dr.sc. Darija Vranešić Bender, Centar za kliničku prehranu, KBC ZagrebOvaj e-tečaj namijenjen je: 


liječnik

ljekarnicimaProcjenjeno vrijeme potrebno za rješavanje cjelokupnog e-tečaja:

 

satcca 90 min